Tuyển nhân viên điện điện tử ( Có nhận thực tập sinh)

Thông tin chi tiết tuyển dụng: Mức lượng: từ 7 triệu – 25 triệu Hình thức làm việc: Toàn thời gian (Có nhận bán thời gian và theo ca: sáng, chiều tối) Giới tính: Nam Số lượng tuyển: 10 người Cấp bậc: Nhân viên Kinh nghiệm: 1 Năm (Sinh viên thực tập, Thực tập sinh…

Tuyển dụng nhân viên marketing (nhận thực tập sinh)

Thông tin chi tiết tuyển dụng: Mức lượng: 7 – 20 triệu Hình thức làm việc: Toàn thời gian Giới tính: Nam/ Nữ Số lượng tuyển: 12 người Cấp bậc: Nhân viên Kinh nghiệm: 1 Năm (Sinh viên thực tập, Người học việc, Thực tập sinh không cần kinh nghiệm sẽ được đào tạo) 1.MÔ…

Tuyển dụng nhân viên văn phòng (có nhận thực tập sinh) Tháng 7

Thông tin chi tiết tuyển dụng: Mức lượng: 7 – 20 triệu Hình thức làm việc: Toàn thời gian, Bán thời gian, Theo ca: sáng, chiều tối Giới tính: Nam/ Nữ Số lượng tuyển: 13 người Cấp bậc: Nhân viên Kinh nghiệm: 1 Năm (Sinh viên thực tập, Thực tập sinh không cần kinh nghiệm…

Tuyển dụng nhân viên công nghệ thông tin – Nhận thực tập sinh

Thông tin chi tiết tuyển dụng: Mức lượng: 7 – 23 triệu Hình thức làm việc: Toàn thời gian, Bán thời gian, Theo ca: sáng, chiều tối Giới tính: Nam/ Nữ Số lượng tuyển: 7 người Cấp bậc: Nhân viên Kinh nghiệm: 1 Năm (Sinh viên thực tập, Thực tập sinh không cần kinh nghiệm…

Tuyển dụng nhân viên điện điện tử – Nhận thực tập sinh

Mức lượng: từ 7 triệu – 19 triệu Hình thức làm việc: Toàn thời gian, bán thời gian, theo ca Giới tính: Nam/nữ Số lượng tuyển: 5 người Cấp bậc: Nhân viên Kinh nghiệm: 0 – 1 Năm (Sinh viên thực tập, Thực tập sinh không cần kinh nghiệm sẽ được đào tạo)   1.MÔ…

TUYỂN NHÂN VIÊN BIÊN PHIÊN DỊCH NGÔN NGỮ ANH- NHẬN THỰC TẬP SINH

Chi tiết tin tuyển dụng: Mức lượng: 7 – 18 triệu Hình thức làm việc: Toàn thời gian, Bán thời gian, Làm theo ca Giới tính: Nam/ Nữ Số lượng tuyển: 8 người Cấp bậc: Nhân viên Kinh nghiệm: Không Mô tả công việc – Biên phiên dịch ngôn ngữ tiếng Anh – Báo cáo…

091 819 8438
chat-active-icon
chat-active-icon